WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

23 maja 2019r. W restauracji Parkowa odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SR-H "Rolnik". Członkowie przyjęli sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. Odbyły sie wybory do Rady Nadzorczej. Reelekcję uzyskali jej dotychczasowi członkowie:

Przewodniczący dr inż. Tadeusz Sobczyński

Zastępca Przewodniczącego Janusz Chudzik

oraz Fabian Heinich, Małgorzata Sobczak i Karolina Ziętek.

Walne Zgromadzenie Członków udzieliło Zarządowi absolutorium za działalność w 2018r., a uchwałą zatwierdzono kierunki działań na rok bieżący.